Gezinnen

Gezinnen

Onze praktijk richt zich hoofdzakelijk op de behandeling van kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. Gezins- en systeemtherapie kan onderdeel uitmaken van een behandeltraject van het kind.

Er gaat veel goed in je gezin. Maar er zijn ook kwesties waar je samen niet goed uitkomt. Misschien verloopt de communicatie moeizaam of ontstaan er conflicten. Er kunnen meningsverschillen zijn over de opvoeding of misschien gaat het niet goed met één iemand in je gezin wat van grote invloed kan zijn op hoe je met elkaar omgaat. Vaak vinden jullie een zelf een oplossing, maar nu lopen jullie vast. Er is gemerkt of ongemerkt een patroon ontstaan dat niet zomaar te doorbreken is. Dan kan gezinstherapie een oplossing bieden. In de therapie ga je aan de slag met dat wat nodig is om je gezinssituatie te verbeteren. Zodat er ruimte ontstaat om weer positief met elkaar om te gaan.

Waarom gezinstherapie?

  • Je wilt beter contact met je kind, ouders, broer of zus.

  • Je zoekt een oplossing voor spanningen of conflicten.

  • Je hebt moeite met het gedrag van je kind en je wilt hem of haar zo goed mogelijk begeleiden.

  • Je hebt het gevoel dat je klem zit tussen twee familieleden.

  • Je zoekt een manier om het gezamenlijk ouderschap in te vullen (als partners of als ex-partners).

  • Je bent op zoek naar hoe je om kunt gaan met iemand uit je gezin die een verslaving heeft.

  • Je wilt weten hoe je om kunt gaan met psychische problemen binnen jouw gezin.

  • Je hebt moeite met de manier waarop je ouders, of andere familieleden, zich mengen in de opvoeding van je kind.

  • Je wil beter begrijpen wat er vroeger in jouw eigen gezin speelde.

Systeemtherapie

Systeemtherapie is de overkoepelende term voor relatie- en gezinstherapie. Iedereen maakt deel uit van een groter geheel (een systeem), zoals een gezin, een vriendengroep, een schoolklas, een werkomgeving. Binnen deze sociale systemen hebben we contact met andere mensen en beïnvloeden we elkaar. Als je het moeilijk hebt, dan heeft dat effect op je omgeving. Anderzijds kunnen moeilijkheden uit je omgeving een gevolg hebben voor hoe je je voelt en gedraagt. Een kind kan bijvoorbeeld op school slechter gaan presteren vanwege spanningen thuis. 

In systeemtherapie richten we ons vooral op het individu in relatie tot anderen. Tijdens de therapie is er aandacht voor de invloed van omgevingsfactoren, zoals werk, school, sociaal netwerk, cultuur en religie. Het samen zoeken naar mogelijkheden en positieve krachten binnen het systeem is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Het doel van systeemtherapie is om gezinsleden te helpen elkaar beter te begrijpen, de onderlinge communicatie te verbeteren en samen te zoeken naar oplossingen.