canva-kids-sitting-on-green-grass-field-

Hét expertisecentrum voor hoogbegaafdheid

Groepsbehandeling hoogbegaafdheid 'Unlock your power'

Het leven voor hoogbegaafde jeugdigen is niet zo gemakkelijk als veel mensen denken. Sommige hoogbegaafden behalen goede cijfers, gaan graag naar school en floreren in een speciaal programma. Er zijn er echter ook die onderpresteren, opvallend gedrag laten zien, zich ongelukkig voelen of andere aandacht nodig hebben. Deze groep jeugdigen hebben dan ook extra zorg nodig.

 

Wij streven ernaar om hoogbegaafde jeugdigen te helpen, zodat ze stabiele, gelukkige kinderen/jongeren worden die graag leren en kunnen omgaan met hun hoogbegaafdheid. 2-act.nu begeleidt hoogbegaafde jeugdigen en hun ouders middels zowel individuele behandelingen als groepsbehandeling. Het voordeel van de groepsbehandeling is dat de deelnemers samen komen in groepen en gelijkgestemden ontmoeten (peers). Ze leren hoe ze hun mindset verbeteren, werken aan faalangst en leren omgaan met hun gevoeligheid, terwijl ze samen werken aan hun uitdagingen/doelen.

 

Wat kun je van 2-act.nu verwachten?

Voorafgaand aan de groepsbehandeling vindt een intakegesprek plaats met kind en ouders. De behandeling betreft altijd maatwerk, vaak wordt de groepsbehandeling gecombineerd met individuele behandeling en/of systemische behandeling van het gezin.

De deelnemers zullen wekelijks aan uitdagende opdrachten werken en over hoogbegaafdheid leren en hun eigen uitdagingen tegen komen. Wij kunnen hoogbegaafde leerlingen ondersteunen bij het (her)ontdekken van hun eigen ontwikkelkracht.

 

Groepsbehandeling en de leerplichtwet

Onze individuele en groepsbehandeling valt onder de jeugdwet. De behandeling vindt plaats op indicatie en verwijzing (van een arts, consulent CJG of sociaal wijkteam) en mag derhalve vanuit de leerplichtwet onder schooltijd plaatsvinden.

Bekijk de flyer: Groepsbehandeling voor hoogbegaafde jeugdigen