Verwijzers/Professionals

Samenwerking ketenpartners

2-act.nu beschikt over een breed en gevarieerd netwerk van ketenpartners waarin de samenwerking zich kenmerkt door het open, professionele en doelgerichte karakter. Wij zijn gespecialiseerd in de samenwerking/afstemming met scholen (door zeer ruime onderwijsexpertise) en gezinnen waardoor de jeugdige cliënt zich in alle leefomgevingen zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. De samenwerking met de ketenpartners kenmerkt zich door korte lijnen, een open en heldere communicatie waarin de voorkeur uitgaat naar een warme overdracht. Wij hebben korte lijnen met de gezinscoaches, bij verandering in het traject worden deze ingelicht en wordt afgestemd hoe verder. De gezinscoach is binnen het traject nauw betrokken en wordt ook actief door onze therapeuten en begeleiders benaderd. De gezinscoaches zijn zeer te spreken over onze werkwijze en aanpak.

 

Wij werken intensief samen met diverse ketenpartners waaronder:

  • Scholen voor basisonderwijs, speciaal (basis) onderwijs en voortgezet onderwijs (zeer groot netwerk)

  • Gezinscoaches

  • Artsen: huisartsen, schoolarts, kinderartsen

  • Onderwijsadviesbureaus

  • Leerplichtambtenaren

  • Integrale vroeghulp

  • Jeugdzorginstellingen

  • GGZ-instellingen

  • Gespecialiseerde diagnostische centra

  • Ergotherapeuten, fysiotherapeuten, osteopaten, natuurartsen, etc.