Volwassenen

Volwassenen

Onze praktijk richt zich hoofdzakelijk op de behandeling van kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. Een behandeling van ouders kan onderdeel uitmaken van een behandeltraject van het kind.

Individueel

Als je niet lekker in je vel zit en klachten niet vanzelf verdwijnen, bieden we hiervoor hulp binnen onze praktijk. Hoe jij je voelt kan veel invloed op jouw omgeving hebben en op de wijze waarop je functioneert. Soms is het lastig om er zelf uit te komen. Individuele therapie/begeleiding kan jou datgene bieden wat je nodig hebt. Dat kan een luisterend oor, een paar praktische handvaten, een objectieve blik of een steuntje in de rug zijn. We bieden ook gerichte behandelingen of therapieën aan.

 

Jij bepaalt wat het beste bij jou past en daarmee gaan we aan de slag. Onze therapeuten en begeleiders zijn gespecialiseerd in de behandeling van veel verschillende hulpvragen. 

Partners

Soms lopen relaties even stroef of misschien wel vast en jullie komen er zelf niet meer uit. We gaan samen op zoek naar verbeterpunten in jullie relatie en reiken concrete handvatten aan waarmee jullie aan de slag gaan. Wij stimuleren jullie om zelf in beweging te komen en een krachtig team te vormen.

 

Willen jullie weer écht naar elkaar luisteren, elkaars kwaliteiten (opnieuw) leren waarderen en gaan genieten van jullie gezamenlijk leven? 

SCHIP-traject voor ouders voor- of na een scheiding

Een aanzienlijk deel van de echtscheidingen escaleert tot een vechtscheiding. Een ontwikkeling die doorgaans niet door de partners is gekozen, waarbij kinderen veelal de dupe zijn en waarin professionals vaak vastlopen.

Echtscheiding genereert rouw. Deze rouw wordt meestal individueel beleefd. Niet zelden wordt voorbijgegaan aan wat beiden daadwerkelijk hebben verloren. Het aantal echtscheidingen dat uitmondt in een vechtscheiding is aanzienlijk.

Het woord vechtscheiding heeft de focus op het conflict al in zich. De onderliggende verliesaspecten van de echtscheiding komen daardoor minder in beeld.

SCHIP is het acroniem voor: Samenkomen, Conflict- en Verliesverheldering, Helpend horen, Integratie en Partners in ouderschap.

De SCHIP-aanpak is een postrelationeel rouwtraject dat de ex-partners samen doorlopen, waarin aandacht is voor datgene dat de ex-partners hebben verloren, elkaars kwetsuren en het geschonden vertrouwen met als uiteindelijk doel de ex-partners opnieuw met elkaar te verbinden als ‘partners in ouderschap’.

Ooit zijn de ouders vol goede moed aan hun relatie begonnen.  Het zou in feite ook vanzelfsprekend moeten zijn dat, bij het mislopen van de relatie, deze ook samen in alle zorgvuldigheid en respect naar elkaar toe wordt beëindigd.

Het is misschien een van de meest hardnekkigste misvattingen dat ex-partners elkaar moeten loslaten. Dit is namelijk een onmogelijke opdracht aangezien je elkaar tot in lengte van dagen op alle hoogte en dieptepunten in het leven van je kinderen en van elkaar, gaat tegenkomen. Vandaar dat de SCHIP-aanpak er met name op gericht is de ouders opnieuw met elkaar te verbinden. Een verbinding die recht doet aan de nieuw ontstane situatie. Het spreekt voor zich dat dit geen eenvoudige opdracht is. Het betekent hard werken en bovenal dat beiden gemotiveerd zijn om dit te bereiken. Maar als dit lukt worden de kinderen gevrijwaard van de keuze tussen papa of mama. Dit zou je toch ieder kind van gescheiden ouders gunnen.

De SCHIP-behandelaar kan hierbij behulpzaam zijn.

Bekijk de flyer

Klik op onderstaande knop om het gratis SCHIP e-book aan te vragen.