Volwassenen

Werkwijze volwassenen

Op het gebied van psychosociale begeleiding werken we met technieken vanuit NLP (neuro linguïstisch programmeren), oplossingsgericht werken, systemische interventies, ACT (acceptance and commitment therapy) en afhankelijk van de hulpvraag wordt EMDR toegepast. Het allerbelangrijkste is dat we aan de slag gaan op een manier die jij prettig vindt, jij bepaalt wat het beste bij jou past. 

 

Voor aanvang van de eerste sessie vragen we jou het intakeformulier in te vullen. De eerste sessie is gericht op kennismaking, verkenning van de hulpvraag en het formuleren van doelen. We gaan samen op zoek naar wat jij graag wil bereiken. Een van de belangrijkste voorwaarden om te kunnen starten is de 'klik' tussen jou en de therapeut/begeleider. Het moet voor jou goed voelen om samen aan de slag te gaan. 

In de daaropvolgende sessies werken we samen aan jouw doelen en zoeken we naar manieren om deze in het dagelijks leven vorm te geven. Soms is het belangrijk om ook jouw ouder(s) of school te betrekken en samen te zoeken naar hoe zij kunnen helpen om doelen te bereiken. Jij hebt de regie en bepaalt zelf of jij dat graag wil of belangrijk vindt.

We werken een korte tijd aan een bepaald doel en naar aanleiding van de eerste sessie wordt samen met jou een inschatting gemaakt van het vervolg.