Beleidsverklaring

2-act.nu is een persoonsgerichte praktijk met een jarenlange ervaring en een brede deskundigheid. We bieden begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen. Wij hebben specialisaties in huis als het gaat om hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid, onderwijsbegeleiding, systeemtherapie, omgaan met emoties en rouw & verlies. Daarnaast kunnen we cognitieve mogelijkheden (en eventueel executieve functies en sociaal emotioneel functioneren) in kaart brengen middels handelingsgerichte diagnostiek ten einde advies te kunnen geven over de onderwijs- en begeleidingsbehoefte.

 

Onze naam

2-act.nu (spreek uit: to act (punt) nu) staat voor hét centrum voor Advies, Coaching en Training in communicatie en ontwikkeling voor kinderen, jongeren en ouders. Daarbij staan de 3 beginletters voor het Engelse woord ‘act’, dat optreden, acteren en waarnemen betekent. Niet voor niets staat 2-act.nu voor nú in actie komen.  Want wat voor uitdagingen -klein of groot- er in het leven ook zijn, we zijn ervan overtuigd dat je altijd (weer) de kracht vindt om een nieuw begin te maken.

 

Onze missie
 • Wij werken oplossingsgericht en zijn positief. We denken niet in problemen, lastige kinderen of moeilijke situaties, maar gaan ervan uit dat alles wat je nodig hebt, al in je zit.
 • We kijken vanuit een breed perspectief naar de best passende oplossing voor jouw kind.
 • We gaan op zoek naar de kern van het probleem en kijken verder dan de klacht. Wij lossen je hulpvraag niet voor je op, maar helpen en begeleiden je om je hulpvraag zelf op te lossen.
 • We werken met diverse methodieken, aanpakken én humor om je op eigen kracht te leren met uitdagingen om te gaan. Wij gaan voor duurzame oplossingen en een gelukkig bestaan.
 • We willen dat kinderen lekker in hun vel zitten en zich ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen.
 • We doen het net een beetje anders, dan anderen. Wij denken (en lopen) graag buiten de gebaande paden.

Dát is onze missie, daar worden we blij van.

 

Onze visie

Iedereen is in staat om vanuit eigen kracht een nieuw begin te maken.

 

In ons beleid werken we binnen 2-act.nu vanuit een aantal uitgangspunten:
 • Laagdrempelige hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen met zeer deskundige, betrokken en geregistreerde therapeuten (zoveel mogelijk één gezin, één therapeut);
 • Leveren van maatwerk, de hulpverlening dient te passen bij de behoefte en hulpvraag van de cliënt;
 • We werken efficiënt en effectief waarbij wordt ingezet op het zo duurzaam mogelijk activeren van eigen ontwikkelkracht en eigenaarschap van cliënt en gezin / sociaal netwerk;
 • Samenwerking met ketenpartners (gezinscoaches, GGZ, huisartsen, scholen ed.) wordt actief opgezocht ten einde een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken;
 • Professionele aanpak door continue verbetering en nascholing/bijscholing/intervisie van therapeuten.

 

Uitgangspunten Jeugdwet:
 • Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders, met inzet van hun sociale netwerk;
 • De-medicaliseren, ontzorgen en normaliseren door onder meer het opvoedkundig klimaat te versterken in gezinnen, wijken, scholen en in voorzieningen als kinderopvang en peuterspeel-zalen;
 • Eerder de juiste hulp op maat om jeugdigen en gezinnen zo snel mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo effectief mogelijk hulp te bieden met aandacht voor de (kosten)effectiviteit van de geboden hulp;
 • Integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur;
 • Meer ruimte voor professionals om de juiste hulp te bieden door vermindering van regeldruk.

 

Kwaliteit

Om de processen en de kwaliteit van de output van de organisatie te optimaliseren, moet de bedrijfsvoering van 2-act.nu goed worden geborgd en worden geoptimaliseerd ten einde onze cliënten zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Om dat te bewerkstelligen heeft 2-act.nu een management-systeem opgezet en geïmplementeerd conform de eisen van ISO 9001. Het voldoen aan de verwachtingen van cliënten en relevante belanghebbenden en het continu verbeteren van de interne organisatie staat daarin centraal.

Een combinatie van risico-inventarisaties, interne projectevaluaties, klanttevredenheidsanalyses en interne audits draagt bij aan het identificeren van mogelijke verbeteringen binnen de processen van onze organisatie. Door het analyseren van informatie en het implementeren van verbeteringen op basis van deze informatie ontstaat een lerende organisatie waar continue verbetering centraal staat en we continue zo optimaal mogelijk aansluiten bij de vraag vanuit het veld.

We vinden het erg belangrijk om anderen te stimuleren in ontwikkeling, ons te blijven ontwikkelen en samen op zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen. Onze grote passie ligt in het begeleiden van mensen bij het (her)ontdekken van hun eigen ontwikkelkracht.

 

Venlo, 28 september 2022

Drs. Charlotte van de Ven
Praktijkhouder 2-act.nu