Systeemtherapie

Relatie- en gezinstherapie

Soms is het niet meteen duidelijk waar een klacht of ongewenst gedrag vandaan komt. Het is dan raadzaam om breder te kijken dan de klacht of het probleem. In dat geval kan systeemtherapie een oplossing bieden. Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie en wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. Bij systeemtherapie worden ook belangrijke naasten zoals ouder(s), broertje(s), zusje(s), opa, oma of vrienden betrokken. Tevens wordt er in kaart gebracht hoe je zelf als ouder bent opgegroeid, welke patronen en overtuigingen je hebt ontwikkeld en welke invloed dit heeft binnen jouw eigen gezin.

Uitgangspunt is dat een probleem of een klacht nooit op zichzelf staat. Iedereen maakt deel uit van een groter geheel (een systeem), zoals een gezin, een vriendengroep, een schoolklas, of een werkomgeving. Binnen deze sociale systemen is er contact met andere mensen en beïnvloeden we elkaar. Als iemand het moeilijk heeft, dan heeft dat effect op zijn of haar omgeving. Anderzijds kunnen moeilijkheden uit je omgeving gevolgen hebben voor iemand zich voelt en gedraagt.

Je kind kan bijvoorbeeld op school slechter presteren vanwege spanningen thuis. Tijdens de therapie wordt besproken welke invloed het systeem heeft op het probleem en op alle betrokken. Bijvoorbeeld wat speelt er binnen een gezin en wat zit er allemaal om de hoofdvraag heen.

Voor wie?
Bij systeemtherapie richten we ons vooral op het kind in relatie tot anderen. Bijvoorbeeld het kind in relatie tot het (nieuwe samengestelde) gezin of jongere in relatie tot vrienden. Systeemtherapie is niet alleen helend voor het kind met de klacht maar vaak ook voor de overige gezins- of familieleden.

Hoe gaat het in zijn werk?
Voordat we aan de slag gaan, vindt er een intakegesprek plaats waarbij we bespreken wat de klachten en problemen zijn en hoe ze zijn ontstaan. Als na de intake de problemen in het systeem onvoldoende duidelijk zijn, dan kan een systeemtaxatie wellicht uitkomst bieden. Dit houdt in dat met een aantal gesprekken met het kind, ouders en het gezin helder wordt of en wat het probleem is in de onderlinge relaties. Indien blijkt dat systeemtherapie een passende behandelmethode is zoeken we een therapeut die jullie het beste kan begeleiden. Daarna volgt er een kennismakingsgesprek. Hebben jullie een klik, dan wordt de behandeling gestart. Tijdens de therapie is er aandacht voor diverse factoren zoals: school, sociale contacten, werk, de voorgaande generaties in een familie, cultuur en religie. Het samen zoeken naar mogelijkheden en positieve krachten binnen het systeem is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Het doel van systeemtherapie is om elkaar beter te begrijpen, de onderlinge communicatie te verbeteren en samen te zoeken naar oplossingen.

Afspraak maken
Wil je een afspraak maken? Vul dan het afspraakformulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op voor het plannen van een uitgebreid, telefonisch of online intakegesprek. Heb je nog een vraag of wil je meer informatie? Vul dan het contactformulier in.