Onze aanpak

Om je kind écht goed te kunnen helpen gaan we op zoek naar de kern van het probleem. Wat gaat er schuil achter de klacht? En waarom vertoont je kind dit gedrag of deze emotie? Om daar een antwoord op te vinden bekijken we de hulpvraag vanuit een breed perspectief. We kijken en luisteren naar het kind zelf, maar kijken bijvoorbeeld ook naar de gezinssituatie, sociale contacten, de onderlinge relaties en hoe het gaat op school. Dit kan betekenen dat we niet alleen met je kind aan de slag gaan, maar ook met de ouders of opvoeders. Samen kijken we vervolgens wat er écht nodig is om je kind zo goed mogelijk te helpen en werken we aan een duurzame oplossing. Zo voorkomen we dat klachten erger worden en dat trajecten onnodig lang duren.

Maatwerk
Als we de hulpvraag, ook wel veranderwens genoemd, goed in beeld hebben, zoeken we in ons team van therapeuten en begeleiders de persoon die het beste bij jullie én jullie vraag past. Doordat we meerdere specialisten in huis hebben, is het ook mogelijk om een mix aan behandelmethodes in te zetten. We zoeken naar de best passende aanpak die zorgt dat je kind vanuit eigen kracht met uitdagingen kan omgaan. In onze aanpak staat het versterken van de eigen draag- en ontwikkelkracht centraal.

Gedurende het hele proces is je kind ‘in charge’ en heeft het de regie over zijn eigen ontwikkelproces. Ook als dat betekent dat hij het behandeltraject graag alleen wil doorlopen, onze hulp nodig heeft op school of graag naar buiten wil tijdens onze afspraken. Wij doen het vaak nét even anders om het beste resultaat te halen.