Onderzoek

Soms is het onduidelijk wat de oorzaak van een klacht of probleem is, krijgen therapeuten halverwege de behandeling ergens onvoldoende grip op of stellen ouders een aanvullend onderzoek op prijs. In dat geval zetten we een (intelligentie)onderzoek in. Het onderzoek wordt uitgevoerd door één van onze specialistische psychologen en is een hulpmiddel om de behandeling adequaat te starten of voort te zetten. Naast intelligentieonderzoek kunnen we ook naar de executieve functies kijken (zoals aandacht en plannen) en naar het sociaal emotioneel functioneren van een kind. Vervolgens brengen we in kaart wat hij of zij goed en minder goed kan en geven we handelingsgerichte adviezen aan de collega-therapeuten en/of -coaches of aan school. Deze adviezen richten zich op wat een kind nodig heeft om zich weer lekker in zijn vel te voelen en zich verder te ontwikkelen.

Voor wie?
Onderzoek wordt ingesteld in overleg tussen ouders en 2-act.nu met als doel het behandelproces te optimaliseren.

Hoe gaat het in zijn werk?
Voordat een onderzoek wordt gestart dient er een beschikking te zijn afgegeven door de gemeente en goedkeuring te zijn van ouders en de behandelend therapeut/coach. Is dit geregeld dan wordt het dossier voor de onderzoeker opengesteld en neemt deze contact op met ouders. Een onderzoek is altijd ondersteunend aan het behandelproces en een hulpmiddel om de behandeling te laten slagen.

Vraag of meer informatie?
Heb je een onderzoeksvraag of wil je meer informatie? Vul dan het contactformulier in.