Hoogbegaafdheid

Het leven voor hoogbegaafde kinderen is niet zo gemakkelijk als veel mensen denken. Sommige hoogbegaafden halen goede cijfers, gaan graag naar school en floreren in een speciaal programma. Dit zijn de hoog intelligente kinderen. Voor hoogbegaafde kinderen kan het systeem van onderwijs niet passend zijn. Ze kunnen problemen ervaren op hun school. Onderpresteren, opvallend of juist aangepast gedrag laten zien, zich ongelukkig voelen, niet meer naar school willen of zelfs vastlopen. Deze groep heeft een andere benaderwijze nodig van hun omgeving, thuis en op school.

Wij hebben diverse therapeuten en coaches in huis die zich gespecialiseerd hebben in hoogbegaafdheid. Hoogbegaafdheid is namelijk meer dan alleen een hoog IQ. Het is een combinatie van:

  1. Een uitzonderlijke intelligentie (hoog IQ)
  2. Het vermogen tot creatief denken
  3. Motivatie

Als deze 3 onderdelen niet in balans zijn, ondervinden kinderen en jongeren daar vaak hinder van. Hun potentieel wordt niet benut. Dit kan uiteindelijk resulteren in een weg die niet leidt tot de ontwikkeling passend bij deze kinderen en jongeren.

Zo leggen kinderen die hoogbegaafd zijn de lat voor henzelf vaak zo hoog dat dit hen stagneert om ergens überhaupt aan te beginnen. Of hebben ze het gevoel anders te zijn waardoor ze minder aansluiting vinden bij andere kinderen. Gelijkgestemden vinden zijn belangrijke spiegels voor hen om een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Ook zijn ze vaak (zelf)kritisch, gevoelig, perfectionistisch, hebben ze een groot rechtvaardigheidsgevoel of zijn ze tegendraads, ongemotiveerd als hun eigen behoefte aan autonomie niet voldoende wordt gevoed. Toch, niemand is hetzelfde en er bestaat niet één soort hoogbegaafd kind.

Wij helpen deze kinderen, jongeren en hun ouders door ze te leren omgaan met hoogbegaafdheid. Indien gewenst schakelen we ook school hierbij in. Vaak sluit de lesstof namelijk niet aan bij de manier waarop hoogbegaafden denken of hebben onderwijzers te weinig kennis en ervaring om leerlingen met hoogbegaafdheid goed te kunnen begeleiden. Want een hoogbegaafd kind leert door de werking van zijn hersenen daadwerkelijk anders dan andere kinderen en heeft daarom aanpassingen nodig.

Hoe gaat het in zijn werk?
Voordat we aan de slag gaan, vindt er een intakegesprek plaats. De behandeling is altijd maatwerk. Zo kijken we wat beter bij je past; individuele behandeling of groepsbehandeling en welke therapeut je het beste kan begeleiden. Daarna volgt er een kennismakingsgesprek. Is er een klik, dan wordt de behandeling gestart. Gedurende de behandeling leer je onder andere wat hoogbegaafdheid inhoudt en werk je wekelijks aan uitdagende opdrachten. Door het bieden van de juiste ondersteuning (her)ontdek je jouw eigen ontwikkelkracht. Vanuit (h)erkenning en begrip komen ze weer tot bloei.

Groepsbehandeling hoogbegaafdheid ‘Unlock your power’
Bij de groepsbehandeling ‘Unlock your power’ leer je hoe je een positieve mindset kunt ontwikkelen en hoe je om kunt gaan met faalangst en emoties. Ook werk je samen aan uitdagingen en doelen. De groepsbehandeling wordt vaak gecombineerd met individuele behandeling en/of systemische behandeling van het gezin. Het voordeel van de groepsbehandeling is dat je gelijkgestemden ontmoet en je vaak erkenning en herkenning ervaart.

Planning
Er gaan geregeld nieuwe groepen van start op onze locaties in Venlo en Maasbracht. Het is tussentijds in onderling overleg mogelijk om in te stromen.

Onder schooltijd
De individuele en groepsbehandeling vallen onder de jeugdwet. De behandeling vindt plaats op indicatie en verwijzing (van een arts, consulent CJG of sociaal wijkteam) en mag vanuit de leerplichtwet onder schooltijd plaatsvinden.

Nieuw: Groepsbehandeling Unlock your power-VO
De groep Unlock your power-VO zal zich niet alleen richten op hoogbegaafdheid, maar er zullen ook onderwerpen aan de orde komen zoals: Wie ben ik? Hoe kan ik me bewegen in groepen/sociale situaties? Hoe kan ik omgaan met de druk die ik ervaar? Hoe om te gaan met anders zijn en voelen? Deze groepsbehandeling is alleen voor leerlingen van de midden- en bovenbouw VO (dus klas 3 t/m 5-6) om het ontwikkelrendement en onderlinge aansluiting in de peergroup zo optimaal mogelijk te maken.

Download hier de flyer ‘Unlock your power’

TechKicks – Tech = Fun
Elke woensdag avond zit TechKicks voor de Venlose tech kids bij 2-act.nu. TechKicks biedt kinderen tussen 7-14 jaar diverse tech tools aan om mee te experimenteren. Wij vinden het belangrijk dat de deelnemers met techniek en technologie in contact komen. Dat ze weten hoe ze een robot kunnen bouwen en kunnen programmeren. Deze avonden worden gratis gegeven, omdat we het belangrijk vinden dat alle kinderen hier deel aan kunnen nemen. Juist stimuleren om ze met tech in contact te brengen en ze hiermee te laten werken.

We hebben een vast groepje met enthousiaste deelnemers, allen zijn gek van tech. Op verzoek van de deelnemers bepalen we wat we op een avond gaan doen. Vaak is dit robotica, of iets met circuits soms ook gamen zoals MindCraft. Altijd nemen we nieuwe dingen mee of andere dingen dan is gevraagd, dit om de deelnemers ook kennis te laten maken met tech tools die ze nog niet kennen. Soms zetten we een chocoladeprinter of pannenkoekenprinter in of testen we de allernieuwste robot of we halen apparaten of robots uit elkaar. Zo tof om het enthousiasme bij de kids te zien.

Afspraak of meer informatie
Wil je een afspraak maken? Vul dan het afspraakformulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op voor het plannen van een uitgebreid, telefonisch of online intakegesprek. Heb je nog een vraag of wil je meer informatie? Vul dan het contactformulier in.