Een beetje van mijzelf én…

3 oktober 2022

Door: Willeke Schalley

Iedereen hoort erbij; Dit is één van de systemische basiswetten. Ook degenen die niet meer bij je zijn, zij die werden afgestoten, zij die er niet mochten zijn, zij die afwezig waren. Iedereen!

Waarom is dit zo belangrijk? Je bent een beetje jezelf en een beetje jouw ouders, jouw grootouders, jouw overgrootouders. De ervaringen van de generaties voor je draag je met jou mee. Deze geef je op jouw beurt weer door aan je eigen kinderen, ook de bijbehorende ‘pleisters’: patronen en strategieën om de pijn/het verlies/het gemis te onderdrukken. Tijdens een tafelopstelling is er een plek voor iedereen! Door alles en iedereen een plaats te geven, ook dat wat niet zichtbaar is, kan er balans ontstaan. De pleister kan verwijderd worden, de wond kan helen en de volgende generatie hoeft niet meer verder te dragen!