Een voorbereid mens telt voor twee, toch?

6 januari 2022
Door: Willeke Schalley
Nou, dat dus. Ik zou mijzelf niet zijn als ik niet gelijk op zoek ging naar materialen om datgene wat ik over wil brengen beeldend te maken.
In maart start ik met een nieuwe training: Acceptance and commitment therapy voor kinderen. “Binnen ACT gaan we er vanuit dat je in je leven zowel fijne als pijnlijke ervaringen hebt en je logischerwijs hier dus positieve en negatieve gevoelens en gedachten door hebt. ACT leert je mee te bewegen met dat wat het leven biedt – goed of slecht – en dus psychologisch flexibel te zijn. De vaardigheden (of kernprocessen) die hierbij toegepast worden zijn acceptatie, defusie, mindfulness, zelf-als-context, waarden en waardegerichte actie. De vaardigheden worden door elkaar heen gebruikt en hebben zoveel raakvlakken dat ze niet als zes losse processen ‘werken’, maar als geheel, samen.”
Boom, olifant, kat, uil… Een aantal van de metaforen waar mee wordt gewerkt. Ik kijk er naar uit er meer over te leren en uiteindelijk te gaan toepassen in de praktijk!