Emotieregulatie

13 maart 2023

Door: Willeke Schalley

Om emoties te kunnen reguleren hebben we ons lichaam nodig. Leren voelen waar de emoties zitten!

De opbouw van de boze bui herkennen helpt je om het verloop ervan te beïnvloeden. De fases van je angsten herkennen helpt je om behoeftes kenbaar te maken en grenzen aan te geven. Er zijn veel meer emoties dan alleen blijheid, boosheid, angst en verdriet en er zijn vele nuances en overlappingen. Hoe meer zicht een kind heeft op zijn/haar emoties heeft, hoe gemakkelijk het wordt deze te reguleren. Ik hoor ouders regelmatig zeggen: ‘Ze is zó boos…Terwijl er helemaal geen reden is om boos te zijn!’. Belangrijk is om te onderzoeken of de boze bui ook boos is, of misschien wel bang? Zonder je lichaam lukt dit niet. De mate van lichaamsbewustzijn verschilt per persoon, dit is o.a. afhankelijk van de start van het leven, de eerste 1000 dagen. De mate van lichaamsbewustzijn (het contact kunnen maken met je lichaam) is tevens afhankelijk van het nestje waarin je wordt geboren en waarin je opgroeit. Hoe ga je als ouders om met emoties en hoe reguleer jij? Daarnaast kan trauma een rol spelen in de mate van lichaamsbewustzijn, door trauma ontstaat vaak een splitsing tussen je hoofd en je lichaam waardoor het moeilijk wordt om contact te maken met wat je voelt.

Hoe kun jij jouw kind helpen met het leren reguleren van emoties? Maak een start met het benoemen van jouw eigen gevoel: ‘Mama had een drukke dag. Ik voel dat in mijn hoofd, daar zitten 1000 stuiterballen in. Ik schrijf even alles op waar ik aan denk en dan gaat het weer beter’ of ‘Ik merk dat ik het een beetje spannend vind, mijn buik voelt alsof het vol met stenen zit. Ik adem een paar keer diep en ik vertrouw erop dat het lukt!’

Help je kind contact te maken met een fysieke sensatie. Tijdens een boze bui of midden in de paniek zal dit niet lukken omdat de emoties dan de overhand nemen. Begin met de ‘fijne gevoelens’. Bijvoorbeeld wanneer een kind zich ergens op verheugt. ‘Waar in je lichaam voel je dat?’

Ondersteun je kind in het leren herkennen van de opbouw en het verloop van de emoties. Knutsel samen een stoplicht met een groen, geel, oranje en rood licht. Bij welk licht hoort welke fase en welke fysieke sensatie?