Gedrag, gevoel en behoefte…

30 december 2022

Door: Willeke Schalley

Gedrag, gevoel en behoefte… Als matroesjka poppetjes passen ze naadloos in elkaar.

We hebben allemaal een bepaalde behoefte, deze vormt de kern van de matroesjka. Wanneer aan deze behoefte geen invulling wordt gegeven wordt de kern omringd met een bepaald gevoel, bijvoorbeeld verdriet, onmacht, boosheid of angst. Iets wat we liever níet willen voelen gaan we vermijden, tegen vechten of we zoeken manieren om dit vervelende gevoel te verdoven. Als ‘redmiddel’ ontwikkelen we gedrag, dit is de matroesjka die zichtbaar is wanneer de matroesjka ineen is gezet.

Het gedrag is datgene wat de ander ziet! Gedrag wordt soms als slecht en soms als goed beoordeeld, afhankelijk van de uitingsvorm ervan en de context waarin het gedrag zichtbaar is.
Zolang het gedrag het enige is wat gezien wordt, zal het blijven bestaan. Het zal dan groter worden of van vorm veranderen om nog meer aandacht te vragen, tot dat de kern van de matroesjka gezien wordt!

Het gedrag van een kind heeft nóg een functie, het fungeert als het spiegeltje van de ouder.

Heb jij de moed jezelf aan te kijken en te onderzoeken waar jij behoefte aan hebt?