Rouw!

7 juni 2022

Door: Willeke Schalley

Niet alleen door een overlijden kom je in een rouwproces. Rouw heeft te maken met verlies. Verlies van je baan, je gezondheid, een partner, een levensfase, je huis, het gezin. Rouw heeft te maken met accepteren, verwerken, loslaten, doorleven. Hoe een rouwproces eruit ziet is voor elk mens anders. Hoe lang het proces duurt idem.

Wel bestaat elk rouwproces uit dezelfde fases:

  • Shock / ontkennen
  • Boosheid
  • Onderhandelen
  • Depressie
  • Acceptatie
  • Integratie

Hoort er bij elke vorm van verlies een rouwproces? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je heel bewust stil mag staan wat het verlies voor jou persoonlijk betekent. Dit geldt ook voor kinderen! Kinderen hebben ook recht op een rouwproces ook al vind het volwassen brein misschien dat dit niet passend is of nodig is, bijvoorbeeld wanneer een vriendinnetje verhuisd of de favoriete knuffel kapot gaat. De fases doorleven is een proces wat je als mens sterker maakt , je kunt ze niet vermijden, je groeit er door.

Ik zie regelmatig gezinnen na scheiding binnen mijn praktijk. Degene die de scheiding initieert is het rouwproces al begonnen alvorens het hoge woord eruit was. Terwijl degene die aan de andere kant staat hier nog niet mee gestart is, dit zorgt vaak voor onbegrip tussen de ex-partners, zeker wanneer de fase van ontkenning en boosheid als intens wordt ervaren. Maar wat dacht je van het kind dat opeens 2 huizen heeft? Ook wanneer het een hele harmonieuze scheiding is, ook al gaan ouders op vriendschappelijke voet verder, ook al ‘merk je niks aan het kind’, het gaat om verlies van wat eerst was en daar mag je om rouwen!