Stop! Waar ligt jouw grens?

28 november 2022
Door: Willeke Schalley
Grensoverschrijdend gedrag komt bij kinderen en jongeren helaas bijna dagelijks voor. Via Snapchat, bij sportclubs, op school en thuis! Grensoverschrijdend gedrag is een overkoepelend begrip voor alle gedragingen die over een persoonlijke grens heen gaan. Zowel fysiek, emotioneel, seksueel of financieel.
Je persoonlijke grens ontdekken gaat over:
  • Je persoonlijke ruimte herkennen;
  • Onderscheid leren maken tussen persoonlijke ruimte en algemene ruimte;
  • Je grens leren voelen;
  • Je grens leren communiceren (verbaal en non-verbaal);
  • Grensoverschrijdende situaties leren herkennen;
  • Nee leren zeggen (tijd winnen).
Dit vraagt om autonomie en lichaamsbewustzijn en dit kun je leren.
Hoe? Een boom met stevige wortels groeien, contact leren maken met je kracht centrum en leren staan voor je recht, jouw grens!