Toverspreuken!

10 juli 2023

Door: Willeke Schalley

Voor kinderen is het erg belangrijk om te leren gaan met emoties. Met name het leren omgaan met angst, boosheid, teleurstelling, afwijzing en het passend reageren op de emoties van anderen is van belang om te groeien tot een evenwichtige autonome volwassene. Ook in een behandeltraject is het voor een kind prettig de regie te ervaren over het proces. Zelfregie geeft een gevoel van vrijheid en geeft tevens een gevoel van veiligheid, ingrediënten die groei bevorderen. Door zelf de tools in handen te hebben die kunnen ondersteunen zal veerkracht vergroten en zelfvertrouwen groeien. Naast psycho-educatie over een bepaalde thema en gerichte behandeling van een hulpvraag is het dus belangrijk het kind (en de ouders) handvaten aan te bieden die eigen gemaakt kunnen worden en toegepast kunnen worden ook buiten de setting van de praktijk. Affirmaties zijn daar een voorbeeld van!

Je kunt affirmaties zien als magische toverspreuken die ervoor zorgen dat je invloed kunt hebben op je mindset. Net zoals bij piekergedachten -die jou eigenlijk alleen maar verder meenemen in de negatieve spiraal van denken- geldt dit ook voor affirmaties, maar dan andersom: van doemdenken naar wensdenken.

Om een kind de regie te laten houden en als bekrachtiging van de affirmatie kun je hem/haar een eigen toverspreuk laten verzinnen. Alles mag en alles kan zolang het maar een zinnetje is wat ondersteunend is in datgene er bewerkstelligd wenst te worden.

  • “Ik vertrouw op mijzelf, ook al is het spannend!’ 
  • “Mijn tranen zijn oké, ik mag huilen!”
  • “Ik kan dit, ik wil dit en ik doe dit!”

Een affirmatie werkt ook fijn voor ‘grote mensen’, schrijf jouw zin op een post-it en plak deze op een prominente plek of maak er een foto van en gebruik deze als achtergrond van je telefoon, zo word je meerdere malen per dag herinnert aan dat wat je wilt bewerkstellingen.