Kinderen

Werkwijze kinderen

Op het gebied van psychosociale begeleiding werken we met technieken vanuit NLP (neurolinguïstisch programmeren), oplossingsgericht werken, systemische interventies, ACT (acceptance and commitment therapy) en afhankelijk van de hulpvraag wordt EMDR toegepast. Bij kinderen worden hierbij spel(letjes), creatieve technieken en verhalen ingezet. De aanpak wordt afgestemd op interesses, mogelijkheden en voorkeuren van het kind.

Voor aanvang van de eerste sessie wordt gevraagd samen het intakeformulier in te vullen. Het is vooral belangrijk dat jullie bespreken wat de veranderwensen zijn zodat kinderen weten waarom ze naar de praktijk komen. 

 

De eerste sessie is gericht op kennismaking, verkenning van de hulpvraag en het formuleren van doelen. Het kind staat centraal en is zelf aanwezig bij de intake zodat we de veranderwensen kunnen bepalen. Een van de belangrijkste voorwaarden om te kunnen starten is de 'klik' tussen het kind en de therapeut/begeleider. 

In de daaropvolgende sessies werken we samen aan de te bereiken doelen en zoeken we naar manieren om deze in het dagelijks leven toe te passen. Afhankelijk van wat uw zoon / dochter graag wil, kunt u aanwezig zijn tijdens de sessies. 

 

In het traject staat het totale systeem waarin het kind zich beweegt, centraal (gezin, school, vrije tijd). Wij zijn gespecialiseerd in de samenwerking/afstemming met scholen (door zeer ruime onderwijsexpertise). We zoeken samen met kinderen, ouder(s) en school naar manieren om met de hulpvraag aan de slag te gaan. 

In principe is de hulp kortdurend, de duur van het traject is echter afhankelijk van de complexiteit van de hulpvraag. Na afloop van de eerste sessie kunnen we samen een inschatting maken van de omvang van het traject.