Verwijzers/Professionals

Verwijzers/professionals

2-act.nu is een praktijk voor psychosociale jeugd- en gezinstherapie die primair is gericht op het begeleiden van jeugdigen en gezinnen op het gebied van psychische problemen, leren omgaan met psychische stoornissen/diagnoses, gedragsproblemen en opvoedproblemen van ouder(s). 2-act.nu is niet gericht op het stellen van diagnoses maar op het versterken van de eigen draagkracht en verantwoordelijkheid van jeugdigen en/of ouder(s).

Wij pakken problemen bij jeugdige cliënten of in hun gezinssituatie vroegtijdig en effectief aan op een laagdrempelige manier zodat verergering kan worden voorkomen. Doordat de draagkracht en eigen ontwikkelkracht van jeugdige cliënten en/of ouder(s) duurzaam wordt versterkt, wordt voorkomen dat duurdere, zwaardere en langdurige trajecten noodzakelijk zijn. Samen met cliënten en/of gezinnen wordt gezocht naar de kern van de problematiek. Door deze effectief aan te pakken en te behandelen heeft dit een duurzame uitwerking op de gehele ontwikkeling. 2-act.nu is gespecialiseerd in de samenwerking/afstemming met scholen (door zeer ruime onderwijsexpertise) en gezinnen waardoor de jeugdige cliënt zich in alle leefomgevingen zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen en schooluitval wordt voorkomen.

Ons team is samengesteld uit kinder- en jeugdtherapeuten met deels overlappende en deels complementaire specialisaties zodat de behandeling zo efficiënt en effectief mogelijk ingezet kan worden. Bij het bepalen van de doelen wordt samen met jeugdige cliënten en/of ouder(s) naar het totale systeem gekeken (jeugdige, gezin, school, sociaal netwerk en systeem). Er zijn korte lijnen en er is veel laagdrempelig persoonlijk contact met de therapeut, ook buiten de officiële contactmomenten. De doelen worden zelf geformuleerd door de cliënt en/of ouder(s) zodat ze zoveel mogelijk eigenaarschap ervaren. Jeugdige cliënten en/of ouder(s) zijn altijd zelf aanwezig bij overleggen met derden (afhankelijk van de leeftijd) zodat ze zo maximaal mogelijk worden betrokken. Cliënten en gezinnen zijn zeer tevreden over onze hulpverlening vanwege de persoonlijke benadering, de systemische aanpak, nabijheid, betrokkenheid en snel boeken van duurzame resultaten (8-12 sessies), zowel op de korte alsook op de langere termijn. 2-act.nu heeft meer dan zeven jaar ruime kennis en ervaring opgebouwd en ontwikkeld in het werken met jeugdige cliënten en/of ouder(s). In deze periode zijn honderden jeugdige cliënten, ouder(s) en gezinnen in relatief korte tijd zeer succesvol en duurzaam verstevigd in hun ontwikkeling met een zeer hoge klanttevredenheid.

Er wordt gewerkt met diverse evidence-based methodieken en aanpakken waaronder:

  • NLP, erkend door de NVNLP

  • EMDR, aangesloten bij de Samenwerkende EMDR Therapeuten Nederland

  • Integratieve Psychotherapie erkend door NBVH

  • ACT (acceptance and commitment therapy), erkend door diverse beroepsverenigingen

  • Triple-P: Positief Pedagogisch Programma, erkend door Cedeo

  • Contextueel werken en systemische gezinsbegeleiding, erkend door de SKJ

  • Kinderen uit de Knel, groepstraining voor ouder(s) en kinderen, erkend door KJTC | Kinder- en Jeugdtraumacentrum

  • Kortdurende Interventie Methodiek (KIM)